top of page

De tänkande hattarna - Mötesteknik

Du leder ett möte och ni ska snart besluta om en åtgärd. Men det är något som skaver. Är åtgärden verkligen rätt och bra? Men du väljer att inte lyfta din farhåga, diskussionerna kommer ju aldrig ta slut…


Här får du en superbra metod att använda i liknande situationer. Som alternativ till fria diskussioner runt bordet, där någon röst ofta tar över medan någon annan tystnar. Metoden bygger på “De sex tänkande hattarna” av Edvard de Bonon, och kan användas vid såväl fysiska som digitala möten.


Gör så här:

 1. Formulera ert förslag på åtgärd i ord så att alla ser samma. Skriv också ner behovet/utmaningen som åtgärden ska möta. Viktigt att ni ser både åtgärdsförslag och behov/utmaning samtidigt.

 2. Dela ut olikfärgade mentala hattar till respektive deltagare/grupp (om ni är många). Ge uppdraget att tänka på/diskutera och därefter skriva ner:

  • Gul hatt: endast det logiskt positiva med förslaget.

  • Svart hatt: endast det logiskt negativa med förslaget.

  • Röd hatt: endast vilka känslor som förslaget väcker.

  • Grön hatt: endast på vilket sätt förslaget går att skruva på om det lite provokativa får ta plats.

Ge kort tid, annars tappar deltagarna fokus. 5 min brukar vara lagom om det inte är alltför komplext.


3. Sätt upp alla resultat bredvid varandra så att det går att få en helhetsbild.

Diskutera och dra slutsatser kring:

 • Vilka delar av förslaget håller i relation till behov/utmaning? Varför?

 • Vad behöver vi justera? Hur och varför?

 • Vilka känslor behöver kommunikationen kring förslaget möta? Hur gör vi det?

Vad vinner ni med att göra så här? Massor! Ni får ett genomarbetat beslutsunderlag där ni kanske tagit er förbi de förutsägbara lösningarna och fått med fler perspektiv. Ni har sannolikt hittat de värsta tankefelen. Ni har arbetat med förslagets innehåll i kombination med de känslor som behöver mötas, vilket hjälper er att kommunicera resultatet.


Googla de sex tänkande hattarna av Edvard de Bonon så kommer du få ännu mer inspiration hur metoden kan användas i olika typer av situationer. Den är inte bara bra, den är rolig också!

/Gunnel Göransson, medgrundare Inputs och specialist

65 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page