top of page

Har du koll på COP15?

Mänsklig tillväxt tär på jordens resurser, men våra framsteg ger oss också vetenskapen att inse detta och vi har möjligheten att ändra beteende. Forskningen har hittat nio "planetära gränser" som kan vägleda oss i att skydda vår planets många överlappande ekosystem.


Den mest överskridna planetära gränsen är biologisk mångfald, då arter utrotas i onaturligt hög hastighet, som följd av mänsklig aktivitet. Vi lever idag i det sjätte massutdöendet, föregånget av utrotningen av dinosaurierna för cirka 60 miljoner år sedan.


COP15 står för den 15:e konferensen för parterna till FN:s konvention om biologisk mångfald. Syftet med det senaste mötet som avslutades i dagarna var att sätta standarder och skapa ansvar från representanter i olika länder för att skydda den biologiska mångfalden.


Att upprätthålla ett brett utbud av olika växter, djur, svampar och mikrober är avgörande för stabiliteten hos de ekosystem som finns på jorden, så COP15 satte ett ambitiöst mål att "stoppa och vända" förlusten av biologisk mångfald till 2030. I praktiken innebar det att nästan 200 länder var tvungna att enas om en lista med mål.


Nära mötets slut, efter år av förhandlingar, meddelade COP15-presidenten Huang Runqiu att de hade kommit överens om fyra mål och 23 delmål som ska nås till 2030.

Skydda 30 % av jordens landområden, hav, kustområden, inre vatten; Minska årliga skadliga statliga subventioner med 500 miljarder dollar; Halvera matavfallet.Det här kommer att förvandlas till lagstiftning och andra typer av åtgärder under de kommande åren. Till exempel kan länder besluta om att införa specifika krav på markanvändning.


Helena Tinnert, specialist Inputs

29 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya LAS-regler

Comments


bottom of page