top of page

Är du HR-avdelningen?

När du är ansvarig även för personalen.

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Är du HR-avdelningen? När du är ansvarig även för personalen. Som chef/VD på mindre företag bli man ibland även företagets egen HR-avdelning. Det var kanske inte det du tänkte dig när du startade företag, men likväl… Vad ska du göra när det blir utmaningar? Hur ska du tänka? Vilka frågor kan du ställa till din personal för att komma vidare? Ella har jobbat med HR-frågor i små och stora företag länge och kan ge bra tips om hur du kan hjälpa dig själv och dina anställda. HR, personal, employer branding Tips och råd Specialist Ella Wahlgren


bottom of page