top of page

Att leda i förändring.

Är det svårt eller bara ett faktum?

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Att leda i förändring – svårt eller bara ett faktum? Det finns många sätt att se på förändring, och många olika typer av förändringar. En del är stora och omvälvande, andra är processer som vi jobbar i varje dag. En del skapar vi själva, medan andra är sådana som vi blir tvungna att förhålla oss till. Hur leder du dina medarbetare i en verksamhet som är i förändring? Hur bygger du teamet, och hur skapar du strukturen som både ger trygghet att vara flexibel och mod att vara innovativ? I denna Input samtalar vi om att leda i förändring och du ges möjlighet att bolla utmaningar. Verksamhetsledning. Förändring. Förändringsarbete. Ledarskap. Tips och råd Specialist Charlotte Karlenvie är förändringsledare, hållbarhetscoach och meningsskapare. Charlotte har tjugo års erfarenhet av arbete inom social hållbarhet. Beteendevetenskaplig utbildning med spets inom organisation och ledarskap, toppad med strategisk HRM, handledda samtal, idéburet ledarskap och utbildning i Agenda 2030. Har jobbat i ideell sektor såväl som i näringslivet, och är certifierad styrelseledamot genom StyrelseAkademien.


bottom of page