top of page

Börja arbeta med värdegrunden

Hjälp att komma igång!

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Genom värdegrundsarbete kan du skapa en kultur som skapar lönsamhet. Kultur och prestation hänger ihop, det tyder all modern vetenskap på. I denna Input får en metod som hjälper dig att komma igång med att arbeta med er värdegrund. Resultatet kommer att påverka både välmående och affärsnytta i organisation. Ledarskap. Företagskultur. Värdegrundsarbete. Lärande Specialisten Mia Almroth har länge coachat företagsledare till att bli bättre ledare för mer lönsamma företag. Ta del av hennes kunskap för att skapa engagemang och motivation.


bottom of page