top of page

Behöver du söka bygglov?

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Ska du söka bygglov? Ofta kanske man tänker att det är lika bra att sätta igång med det lilla byggprojektet nu när hantverkarna ändå är här. Stopp! Gör inte det, för det kan stå dig dyrt. Innan du sätter igång med ett bygge, eller ändrar användning av en lokal, så ska du ta reda på vad som gäller. I denna Input blir guidad igenom den här, ibland snåriga, processen! Fastighet. Bygglov. Arkitekt. Lärande Specialisten Cia Heldtander Färnlöf är byggkonsult, arkitekt, fd bygglovsbyråkrat, och bygglovsnörd. Hon har stor erfarenhet av detaljplaner, bygglov och förhandsbesked.


bottom of page