top of page

Bil privat eller på firman?

Genomgång av det regelverk som gäller för företagsbilar.

  • 45 minuter

Beskrivning av tjänsten

Bil privat eller på firman? I denna Input får du en genomgång av det regelverk som gäller för företagsbilar. Du får även plus och minus för olika valmöjligheter, inklusive privat lösning. Helt enkelt en hjälp med frågan: Jag behöver köra bil i min verksamhet, hur ska jag tänka? Och vad är extra viktigt att beakta? Företagsbil. Privatbil. Leasing. Lärande Specialist: Berit Danielsson


bottom of page