top of page

Blev inte rekryteringen som du önskade?

Så gör du en lyckad off-boarding.

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Blev inte rekryteringen som du önskade? Eller slutar din kollega för ny bana i livet? Eller behöver du kanske avsluta en anställning? Här går vi igenom tips på hur du gör en lyckad offboarding, varför det är så viktigt, vad en lyckad offboarding betyder för ditt varumärke och företag och vad du och kandidaten (den anställda) tar med er för lärdomar framåt. Offboarding, uppsägning, avslut Lärande Specialist Annika Johansson


bottom of page