top of page

Bli bättre på PR

Finns det andra sätt att ta plats än genom köpt media? Självklart!


  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Bli bättre på PR. Finns det andra sätt att ta plats än genom köpt media? Självklart!
 
För att förenkla det hela: reklam är köpt plats och PR är mediautrymme du får gratis, men inte styr över. Genom att arbeta strategiskt med PR får ditt företag möjligheter att synas på ett trovärdigare sätt och det borde vara en naturlig del av ditt varumärkesarbete. I denna Input får du råd och tips om hur du kan göra för att på olika sätt få uppmärksamhet och få ditt företag att synas. PR. Kommunikation. Marknadsföring. Varumärke. Tips och råd.  
  Specialisten Julia Bendelin har arbetat med PR, reklam och kommunikation i hela sitt liv och älskar att hitta nya vägar och sätt för företag att synas.  


bottom of page