top of page

Bli bra på att säga nej!

Att säga nej är en viktig del av ditt självledarskap. Råd och verktyg.

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Våga säga nej! Har även du hamnat i situationer när du svarat JA i bara farten, utan att egentligen tänka på vad det innebär i nästa steg? I så fall är du inte ensam. Du förväntas vara uppkopplad dygnet runt och tillgänglig för omgivningen 24/7. Detta livspussel kan ibland kännas svårt att greppa och få ihop. Hur ska jag tänka och hur ska jag prioritera min tid? Här får du råd och konkreta verktyg till att få bättre styrning, göra bättre prioriteringar och mer medvetna hållbara val, som ligger mer i linje med vad du själv vill. Ett nej är också ett val. Ledarskap. Personlig utveckling. Hållbart ledarskap. Självledarskap. Coaching Tips och råd Specialisten Mia Almroth arbetar med coachning av ledare sedan många år och vet vikten av att arbeta med den personliga utvecklingen för att skapa mod i det egna ledarskapet.


bottom of page