top of page

Bygglov eller förhandsbesked?

Vet du inte var du ska börja?

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Bygglov eller förhandsbesked? När ska du söka förhandsbesked och när ska du söka bygglov? Du kanske har en bit mark som du vill förädla, men vet inte var du ska börja. Lägg inte pengar på fel saker utan se till att ha klart för dig hur du ska angripa projektet. Fastighet. Bygglov. Förhandsbesked. Lärande. Specialisten Cia Heldtander Färnlöf är byggkonsult, arkitekt, fd bygglovsbyråkrat, och bygglovsnörd. Hon har stor erfarenhet av detaljplaner, bygglov och förhandsbesked.


bottom of page