top of page

Charlotte är bra på inkludering!

Hjälp med inkluderings-, jämställdhets- eller arbetsmiljöarbetet.

  • 45 minuter

Beskrivning av tjänsten

Behöver du hjälp i inkluderings-, jämställdhets- eller arbetsmiljöarbetet? Vi vet att arbete med arbetsmiljö, hållbarhet, jämställdhet och medarbetarnas hälsa ger både bättre mående och bättre resultat, men ibland är det svårt att komma igång eller att hitta nästa steg. Kanske har du en specifik utmaning just nu? Här får du möjlighet till coachning som utgår från dig och din organisation, där ni står idag. Välmående organisation, förändringsarbete, inkludering, hållbarhet, jämställdhet, arbetsmiljö Bollplank Specialist Charlotte Karlenvie.


bottom of page