top of page

ChatGPT - Bolla dina idéer och frågor!

Är du nyfiken på AI och har frågor om ChatGPT? Låt Anton vara ditt bollplank!

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Utforska möjligheterna med ChatGPT - Bolla dina idéer och frågor Ta del av denna bollplanksinput för att bolla dina idéer och frågor om ChatGPT. Oavsett om du är nyfiken på att implementera ChatGPT i din verksamhet eller behöver råd om specifika tillämpningar, kan denna session ge dig värdefulla insikter och vägledning. Vill du utforska olika sätt att använda ChatGPT i din organisation? Genom denna bollplanksinput kan du bolla dina idéer och frågor för att hjälpa dig att navigera genom möjligheterna och utmaningarna med att implementera ChatGPT i praktiken. Chat GPT, OpenAI, Artificial intelligence 
Specialist: Anton Lang 

Bollblankbottom of page