top of page

De globala målen och vägen framåt

Koppla ditt företags strategi till de globala målen.

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

De globala målen och vägen framåt Att till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen är inte bara utmanande – det är en fantastisk affärsmöjlighet. Företag har en central roll i arbetet. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra. När hållbarhet är integrerat i det dagliga arbetet blir våra prioriteringar självklara. Företag kan transformeras och utvecklas snabbt om det finns ett genuint engagemang och en tydlig vision. I denna Input pratar vi om hur du som företagare kan koppla strategin till de globala målen och skapar win-win-win genom att maximera sitt värdeskapande för ägare, intressenter och samhället i stort med ett tydligt hållbarhetsfokus. Affärsutveckling, Globala målen, Hållbarhet, Strategi, Samhällsansvar Lärande Specialist Helena Tinnert


bottom of page