top of page

Försprång och framgång genom hållbarhet

Hållbarhet är inte en börda - det är ett nytt sätt att göra affärer.

  • 45 minuter

Beskrivning av tjänsten

Försprång och framgång genom hållbarhet Hållbarhet är inte en börda - ett försprång idag och framgång imorgon. Att skapa delat värde handlar om ett nytt sätt att göra affärer. Att skapa nya affärsmöjligheter och nya marknader genom att generera en positiv förändring som en central del av sina tjänster eller produkter. Detta kräver ett nytt tankesätt, en mer flexibel och anpassningsbar attityd. I denna Input får du inspiration i hur du kan tänka. Vi måste investera i uthållighet, förändringsförmåga och förmåga att anpassa oss till okända risker. Att bli mer energieffektiv och minska sina utsläpp går hand i hand med välstånd för alla, det driver innovation och skapar potential för nya affärer. För att få till en kreativ miljö är mångfald, jämställdhet och inkludering nödvändigt och en bred representation av samhället i organisationen öppnar upp möjligheten att nå ut till nya målgrupper. Inkluderande företag utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Mänskliga Rättigheter. Anständiga arbetsvillkor. Miljö. Anti-korruption Inspiration Specialist: Helena Tinnert


bottom of page