top of page

Formella krav på en bolagsstyrelse

Få en översikt av kraven på en styrelse och dess styrande dokument.

  • 45 minuter

Beskrivning av tjänsten

Vilka formella krav ställs på en bolagsstyrelse? Aktiebolagslagen är väldigt tydlig med vad som krävs av en styrelse, men det kan vara snårigt att ta till sig all information. För att underlätta för styrelsens arbete är det bra om de tar fram tydliga spelregler för sitt arbete och även kring vilka förväntningar de har på sin VD. Vi går översiktligt igenom kraven på styrelsen och de styrande dokument som alla bolagsstyrelser borde arbeta med. Företagande. Styrelsearbete. Extern styrelse. Lärande Specialisten Elisabeth Kalkhäll är styrelseproffs och affärsjurist.


bottom of page