top of page

Hållbarhet + varumärke= sant

Hur kan ditt hållbarhetsarbete bidra till att stärka ditt varumärke?

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Hur kan ditt hållbarhetsarbete bidra till att stärka ditt varumärke? Eller: Hur kan ditt hållbarhetsarbete bli en synlig del av ditt kunderbjudande? Vår samtid ställer allt högre krav på företagets hållbarhetsarbete. Kanske tillhör du dem som ser det som ytterligare en pålaga? Men, i stället för att se hållbarhetsarbetet som ett nödvändigt resultat av ökade kund- och lagkrav kan denna input hjälpa dig att börja se ditt hållbarhetsarbete som en tillgång. Rätt kommunicerad kan det stärka ditt varumärke och kunderbjudande. Med denna input i ryggen kan du börja tänka annorlunda kring ditt företags hållbarhetsarbete för att få ut största möjliga nytta av det. Hållbarhet, kommunikation, varumärke, kunderbjudande Inspiration Specialist Anna Soltorp


bottom of page