top of page

Hur får du gruppen trygg?

Konflikter i arbetsgrupper dränerar alla på energi och arbetsglädje.

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Hur får du gruppen trygg och medarbetarna att lyssna på varandra? Konflikter i arbetsgrupper dränerar alla på energi och arbetsglädje. I denna Input får du konkreta hjälpmedel som tryggar medarbetarna, ger en samtalsstruktur och skapar nyfikenhet och vilja att lyssna på varandra. Kunskaperna du får kan också vara användbara i förebyggande syfte. Konflikthantering, Samtal, Gruppdynamik. Proaktivitet. Företagskultur. Tips och råd Specialist Lisen Kebbe


bottom of page