top of page

Hur påverkas ditt mående av ljuset?

Bli upplyst på 45 minuter!

  • 45 minuter

Beskrivning av tjänsten

Hur påverkas ditt mående av ljuset? Få bättre insikt på 45 minuter! Dagsljus är viktigt för vårt välbefinnande. Ljuset påverkar starkt vårt mående och vårt beteende. Ljus har betydelse för regleringen av dygnsrytm, sömn- och vakenhetsrytm, humörreglering samt stressreglering och immunförsvar. Med vår moderna livsstil minskas dagsdosen av ljus och detta kan ge en negativ påverkan på sömn och hälsa. I denna Input får du bättre insikt och kunskap om hur ljuset påverkar vårt mående och vad vi kan göra för att ta vara på ljuset på bästa sätt. Ljus, färgtemperatur, dygnsrytm, ljuspåverkan Lärande Specialist: Camilla Davegårdh


bottom of page