top of page

Hur välmående är du?

Tre grundläggande byggstenar för hälsa och välmående.

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Hur välmående är du? Tre grundläggande byggstenar för hälsa och välmående. På åttiotalet lanserades friskvårdsbidrag och vi uppmanades att röra på oss och välja nyckelhålsmärkt för att hålla oss friska. Men med den kunskap vi har idag, och det samhälle vi lever i, är det tydligt att kost och motion inte är tillräckligt för att skapa välmående. Vi behöver ta in många andra aspekter när vi vill skapa en hälsa som gör oss starka och friska – och gamla. Så vad är egentligen grunden till god hälsa och välmående? Här får du tre viktiga byggstenar som kan hjälpa dig i ditt eget välmående, eller i att främja andras. Välmående. Personlig hållbarhet. Hälsa. Proaktiv hälsa. Lärande Specialist Charlotte Karlenvie


bottom of page