top of page

Inför besök av ny potentiell kund!

Hur försäkrar jag mig om att jag är rätt förberedd?

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Förberedelser inför besök av ny potentiell kund. Hur försäkrar jag mig om att jag är rätt förberedd? Denna Input handlar om vilken relevant information du bör samla in, hur du anpassar presentationen och förstärker ditt erbjudande utifrån kundens behov. Vad är målet för mötet? Nytt besök eller avslut? Ju bättre förberedd du är, ju större är sannolikheten att det blir affär som leder till ett långsiktigt samarbete. Här får du konkreta tips och verktyg som stärker dig inför detta viktiga möte. Vad är det som fångar kundens uppmärksamhet och hur pitchar du ditt företag anpassat efter kunden? Det får du hjälp med att bena ut i denna Input. Specialisten Mia Almroth har under hela sitt yrkesliv jobbat med försäljning och kundbemötande både nationellt och internationellt. Hon är certifierad handledare som hjälper säljare och företagsledare att bygga förtroendefulla långsiktiga relationer. Försäljning, Kundbemötande, Pitch Tips och Råd


bottom of page