top of page

Kund-bemötande: Fånga kunden!

Hur gör du ett bestående intryck?

  • 45 minuter

Beskrivning av tjänsten

Kundbemötande: Hur fångar du kundens uppmärksamhet och gör bestående intryck? Denna input handlar om hur du bemöter kunder som stärker dig och ditt varumärke. Vad bör jag tänka på och hur gör jag för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer BTB och BTC? I denna input får du konkreta tips och råd som gör att du känner dig både tryggare och säkrare i din kontakt med kunder. Specialisten Mia Almroth har under hela sitt yrkesliv jobbat med försäljning och kundbemötande både nationellt och internationellt. Hon är certifierad handledare som hjälper säljare och företagsledare att bygga förtroendefulla långsiktiga relationer.


bottom of page