top of page

Lär känna personen bakom CV:et

Bli bättre på rekryteringsprocessen.

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Lär känna personen bakom CV:et Idag är det kompetensbrist inom flera branscher och dagens arbetssökande förväntar sig ett professionellt bemötande av en arbetsgivare. Okunskap om rekrytering och utvärdering av kandidater ökar risken att du tappar de bästa kandidaterna. Men hur genomför man en intervju? Vad är fördomsfri rekrytering? Hur skapar man en kravprofil? Testverktyg, hur kan de hjälpa i min rekrytering? Detta är en del av de frågor vi går igenom tillsammans i denna Input. Med målet att du ska få en bättre förståelse för vilka parametrar som spelar roll inför och under en intervju. Anställningsintervju. Rekryteringsverktyg. Kravprofil. Lärande Specialist: Annika Johansson


bottom of page