top of page

Lön eller utdelning i aktiebolag?

Få koll på K10 blanketten

  • 45 minuter

Beskrivning av tjänsten

Lön eller utdelning i aktiebolag? Som ägare av aktier i ett fåmansaktiebolag som går med vinst har du möjlighet att plocka ut utdelning till låg beskattning, 20%. Det är din K10 blankett som styr hur mycket du kan plocka ut till 20% skatt. Hur mycket bör du plocka ut i lön och hur mycket kan du ta ut i utdelning är två frågor att fundera på. Vad du väljer kommer att påverka din framtida pension, sjukpenning om du blir sjuk, föräldraledig osv. Vi tittar i denna Input på de olika alternativen. Blankett K10 är en bilaga du som ägare till kvalificerade aktier i ett fåmansaktiebolag lämnar som en bilaga till din privata inkomstdeklaration. Med denna ges du möjlighet att ta ut lågbeskattad utdelning (20%) . Genom att årligen lämna in K10 blanketten håller du reda på ditt gränsbelopp. I vårt samtal får du hjälp med att se över din K10:a. K10. Skatt. Löneuttag. Inkomstdeklaration. Ekonomi. Vinst. Lärande Specialist Susanne Vendel


bottom of page