top of page

Lisen är vass på generationsskiften!

Bolla dina funderingar angående generationsskiftet.

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Vad är viktigt att tänka på inför ett generationsskifte? Att generationsskifta är att bjuda in framtiden i företaget eller organisationen, en av de viktigaste strategiska händelserna. Det är viktigt att se skiftet som den process det är och låta den bli ett tillfälle att komma samman till nytta för såväl organisationen/företaget som för de involverade personerna. Gamla krafter skall fasas ut och nya in. Detta väcker ofta starka känslor, olika för alla involverade parter. I denna Input får du ett förberedande samtal inför skiftet eller en stödjande kontakt under skiftet. Kan vara en väl investerad tid. Generationsskifte. Familjeföretag. Bollplank Specialisten Lisen Kebbe har sedan många år stor erfarenhet av att jobba med skiften och vet att situationen kan se väldigt olika ut i varje företag.


bottom of page