top of page

När har du förbrukat ditt aktiekapital?

Lär dig hur en kontrollbalansräkning fungerar.

  • 45 minuter

Beskrivning av tjänsten

Aktiekapital, när anses det vara förbrukat och vad gäller då? Att ditt aktiekapital är förbrukat har inget att göra med likvida medel i bolaget utan det innebär det egna kapitalet i bolaget understiger halva aktiekapitalet. Det egna kapitalet är ditt aktiekapital, årets resultat samt balanserat resultat dvs vinster eller förluster från tidigare år. Det är styrelsens ansvar att vid misstanke om att det egna kapitalet är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet upprätta en kontrollbalansräkning. Hur gör man då detta och när ska en kontrollbalansräkning upprättas? Detta får du svar på i denna Input. Aktiekapital. Eget kapital. Resultat. Kontrollbalansräkning. Ekonomi. Lärande Specialist Susanne Vendel


bottom of page