top of page

Personlig hållbarhet är en kärnkompetens

Vad betyder det för ditt företag?

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Personlig hållbarhet är en kärnkompetens. Vad betyder det för ditt företag? Både individer och organisationer betalar ett högt pris för vårt sätt att leva idag. Förutom ett försämrat mående leder exempelvis stress till sänkt produktivitet och försämrade kognitiva förmågor. För en hållbar arbetssituation räcker det inte längre med formella krav som utbildning, arbetslivserfarenhet eller personliga egenskaper – vi behöver också utveckla kompetensen att ta hand om oss själva. Få kunskap och inspiration om hur fokus på din och dina medarbetares personliga hållbarhet kan leda till ett bättre mående, mindre stress, ett stärkt självledarskap och ökad prestationsförmåga. Välmående organisation, personlig hållbarhet, hälsa, prestation, arbetsmiljö Lärande Specialist Charlotte Karlenvie


bottom of page