top of page

Steg 3. Mätbara mål.

Når vi målen för den digitala marknadsföringen? Vad ska mätas?

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

I den digitala världen pratar man om KPI:er (Key Performance Indicators) och att fatta datadrivna beslut, men för det krävs analyser av rätt typ av data. Hur ska man då tolka sin insamlade data och vad ska analyseras? Utifrån syfte och mål med den digitala marknadsföringen behöver man mäta och analysera olika data. I den här Inputen tar vi fram viktiga och relevanta KPI:er som ska mätas utifrån just dina mål. KPI:er. Digital marknadsföring. Analys. Lärande Specialist Jakob Lindmark


bottom of page