top of page

Varför finns detaljplaner?

De är bra för något och här får du reda på för vad!

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Varför finns detaljplaner och vad ska de vara bra för? I tättbebyggda områden finns det nästan alltid en detaljplan som reglerar vad du får lov att bygga. Ibland kan det kännas som en begränsning, men de kan också innebära en stor trygghet att få veta vad man får bygga, hur stort man får bygga och att man får bygga då det inte alltid är en självklarhet. I denna Input får du en bra översikt över varför det finns detaljplaner och vad det innebär. Fastighet. Detaljplan. Bygglov. Specialisten Cia Heldtander Färnlöf är byggkonsult, arkitekt, fd bygglovsbyråkrat, och bygglovsnörd. Hon har stor erfarenhet av detaljplaner, bygglov och förhandsbesked.


bottom of page