top of page

Helena Tinnert

• Coach • Förändringsledare • Inspiratör •

Helena Tinnert
Vector_peach.png

Med en djup förankring i sina värderingar kopplar Helena Tinnert affärsnytta till hållbarhet med innovativa tankar och målet i sikte.

Helena har ett starkt engagemang, mest tydligt när hon leder och utmanar i frågor om en rättvis, jämställd och hållbar värld.

Helena har jobbat inom svensk industri i 25 år där hon har haft förtroende i flera olika befattningar, huvudsakligen med uppgift att leda, utveckla och förändra verksamheter efter kundens och omvärldens behov och efterfrågan med tydliga krav på tillväxt och kvalitet.

Träffas genom följande Inputs

Logo_peach.png

Försprång och framgång genom hållbarhet

Logo_peach.png

Cirkulär ekonomi för nybörjare

Logo_peach.png

De globala målen och vägen framåt

bottom of page