top of page

Integritetspolicy för Tjänstekompaniet i Sverige AB

Denna Integritetspolicy uppdaterades 18-10-2022.

 

Innehållsförteckning

 1. Bakgrund

 2. Definitioner

 3. När Behandlar vi dina Personuppgifter?

 4. Personuppgiftsansvarig

 5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

 6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

 7. Sociala plattformar

 8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

 9. Cookies

 10. Dina rättigheter

 11. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

 12. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

 13. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

 14. Tillsyn och efterlevnad

 15. Tredjepartsvillkor

 16. Ändring av Integritetspolicyn

 17. Hur kommer du i kontakt med oss?

1. Bakgrund

Vectorblå.png

Vi värnar om din integritet och denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att göra dig medveten om att Tjänstekompaniet i Sverige AB (”Tjänstekompaniet”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt när du är anställd hos oss, när du eller det företag eller organisation du företräder efterfrågar eller köper våra tjänster, använder vår digitala plattform eller i övrigt är i kontakt med oss.

 

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

2. Definitioner

Vector_peach.png

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgift”).

 

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, sammanställer, överför, raderar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

3. När Behandlar vi dina Personuppgifter?

Vector_beige.png

Integritetspolicyn är tillämplig i följande fall då Behandling av Personuppgifter aktualiseras i vår verksamhet:

 1. Då Tjänstekompaniet tillgängliggör och/eller förmedlar tjänster åt eller från dig eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar på uppdrag av;

 2. vid utskick av information och nyhetsbrev;

 3. när du besöker, använder, registrerar dig eller skapar en profil på vår digitala plattform, (”Plattformen”);

 4. i samband med besök på vår webbplats www.tjanstekompaniet.se (”Webbplatsen”);

 5. i samband med kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling; och

 6. vid förfrågningar, ansökningar eller övrig kontakt med oss via Plattformen, e-post eller telefon.

4. Personuppgiftsansvarig

Vector_green.png

Tjänstekompaniet, org. nr 559259–3627, med adress Skeppsbron 5, 392 31 Kalmar är personuppgiftsansvarig och är ansvarig för den Behandling av Personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

1. Bakgrund

Vectorblå.png

Vi värnar om din integritet och denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att göra dig medveten om att Tjänstekompaniet i Sverige AB (”Tjänstekompaniet”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt när du är anställd hos oss, när du eller det företag eller organisation du företräder efterfrågar eller köper våra tjänster, använder vår digitala plattform eller i övrigt är i kontakt med oss.

 

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

bottom of page