top of page

Få koll på ditt löneuttag innan årsskiftet!


Kalenderåret 2022 går mot sitt slut, än finns möjlighet att se över ditt löneuttag och därigenom påverka ditt utdelningsutrymme.


Äger du minst 4% kvalificerade andelar i ett fåmansaktiebolag bör du titta på om du eller någon närstående till dig har tagit ut tillräckligt med lön för att du ska kunna nyttja lönebaserad utdelning (utdelning enligt huvudregeln i 3:12 reglerna).

Lönen ska då uppgå till minst 6 inkomstbasbelopp (IBB) plus 5% av de totala lönerna i bolaget vilket för 2022 innebär 426 000kr (IBB för 2022 är 71 000kr).

Det finns ett tak om 9,6IBB vilket är 681 600kr för 2022.


Är du ensam i ditt aktiebolag innebär det att en lön om 448 500kr behöver tas ut för 2022 för att uppfylla kravet och innebär att det blir möjligt att lyfta utdelning om 223 650kr för 2022.


50% av lönesumman i ditt aktiebolag tillgodoräknas gränsbeloppet för utdelning då du uppfyller lönekravet.
Uppfyller du inte lönekravet finns möjlighet till utdelning enligt förenklingsregeln där schablonbeloppet för 2022 är 187 550kr. Detta har du som ägare i ett fåmansbolag rätt till oavsett hur ditt löneuttag ser ut.


Viktigt att tänka på är att om du äger flera fåmansaktiebolag är det enbart möjligt att använda sig beräkningen med schablonbeloppet i ett aktiebolag per år. Utdelning enligt huvudregeln går dock att användas i övriga fåmansaktiebolag som du är delägare i om lönekravet uppfylls.


I samband med din privata inkomstdeklaration lämnar du in din K10-blankett, vilket är den blankett som används för att delägare i aktiebolag ska räkna fram det årliga gränsbeloppet för utdelning.


Utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20%.


Finns det resultat och likviditet i bolaget är ett riktmärke att tänka på att brytpunkten för statlig skatt är 555 000kr i lön för 2022 och att 573 000kr är maximal pensionsgrundande inkomst.


Går du i tankarna att starta ett aktiebolag eller ombilda din enskilda firma till aktiebolag har du en del att vinna på att registrera aktiebolaget och betala in aktiekapitalet före årsskiftet. Det är nämligen bara om du äger andelarna vid årets ingång som du får tillgodoräkna dig utdelningsutrymmet.


Stort lycka till! /Susanne Vendel, specialist och medgrundare Inputs.


36 visningar
bottom of page