top of page

Förståelse för hur vi beter oss

Tänk om….

Vi kunde hjälpa varandra att känna oss mer betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Vilken effekt skulle det kunna få i våra nära relationer till andra och hur skulle det påverka vår förmåga att samarbeta?
Jag har nyligen ännu en gång haft möjligheten att tillsammans med en ledningsgrupp få vidareutveckla teorin FIRO (Grundläggande förhållningssätt i mellanmänskliga relationer).


Det slår mig varje gång hur viktigt det är att få en ökad förståelse för hur vi beter oss gentemot varandra och hur andra beter sig mot oss. Detta kan bero på hur betydelsefull, kompetent och omtyckt man känner sig i kombination med vår rädsla för att bli ignorerade, förödmjukade och avvisade.


Alla dessa känslor och rädslor får en stor påverkan av din förmåga att vara flexibel i ditt beteende kopplat till hur du inkluderar andra människor, din vilja att vara med och påverka och hur öppen du är mot andra människor. Det påverkar också hur du vill att andra ska bete sig mot dig.


Det intressanta i kråksången är att vad du än föredrar så kommer 90% som går på den här jorden ha en annan preferens än dig (enligt FIRO modellen). Vi har helt enkelt olika ryggsäckar med oss.


Så om du vill ha framgång i dina relationer behöver du få en ökad självkännedom om dig själv, din egen preferens (vad du själv föredrar) och förståelse för att andra inte har samma som dig. Vi är alla olika och unika.

Det är inte våra preferenser som ger oss problem i våra relationer, det är våra rigiditeter, dvs vår oförmåga att vara flexibla.


Alltså när vi inte agerar så som situationen faktiskt kräver (kopplat till beteendena tillhöra, kontroll och öppenhet). Det är då vi går in i röd zon och börjar försvara oss (mer om röd zon i kommande blogg).


Visst är det intressant hur komplexa vi människor är? Och helt fantastiskt att en ökad förståelse för dig själv kan få en så stor betydelse för hur du lyckas i dina nära relationer och samarbetsförmågan till andra.


/Mia Almroth, grundare och specialist Inputs
51 visningar

Comments


bottom of page