top of page

Nya LAS-regler

Uppdaterat: 14 okt. 2022


Har du koll på vad förändringarna i Lagen om Anställningsskydd (LAS) innebär?


Västsvenska handelskammaren har med hjälp av juristerna Anduena Krasnigi och Filip Malm, specialiserade inom arbetsrätt vid Advokatfirman Lindahl, listat de tre viktigaste förändringarna för dig som arbetsgivare.


  • I nya LAS har anställningsformen allmän visstidsanställning tagits bort och ersatts med särskild visstidsanställning. För de arbetstagare som anställs med särskild visstidsanställning gäller att anställningen övergår till en tillsvidareanställning efter 12 månader, i stället för efter 24 månader som tidigare. För övriga tidsbegränsade anställningar, såsom vikariatsanställningar, är det dock fortfarande 24 månader som gäller.

  • Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivare med högst 10 anställda tidigare fått undanta max 2 arbetstagare från turordningen. Med nya LAS har alla arbetsgivare – oavsett storlek – möjlighet att använda sig av undantaget, som utökas till max 3 arbetstagare.

  • Med nya LAS upphör, som huvudregel, anställningen vid uppsägning oavsett om parterna befinner sig i tvist. Det är tvärtemot vad som har gällt tidigare när en anställd som ogiltigförklarat en uppsägning har fått behålla sin anställning, och därmed lön, under tvistens gång.
Gunnel Göransson, medgrundare Inputs och specialist


11 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page