top of page

Bollplank om IT-säkerhet

Prata med Eddie för hur du ska börja arbeta med IT-säkerhetsfrågor.

  • 45 minuter

Beskrivning av tjänsten

Har du funderingar på din IT-säkerhet? Alla organisationer behöver idag rutiner för att skydda sig själva och sina kunder mot yttre hot. IT-säkerhet är ett brett område med rörligt mål som är svårt att fullt ut behärska själv. I denna Input går vi igenom olika problemområden, nu och framåt, och diskuterar hur det påverkar just din verksamhet. Vi utgår från ett frågebatteri som du får med dig och kan fortsätta att arbeta med på hemmaplan. Resultatet blir ett underlag som hjälper dig att gå vidare med rätt prioriteringar för arbetet med IT-säkerhet; på egen hand eller med extern hjälp. IT-säkerhet, GDPR, privacy, cyber security, IT-hot, säkerhet Bollplank Specialist: Eddie Freij


bottom of page