top of page

ChatGPT - En introduktion för nybörjare

Kom igång med ChatGPT - En guide till att börja kommunicera

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

ChatGPT - En introduktion för nybörjare Vill du lära dig att kommunicera med ChatGPT på ett effektivt sätt? Denna input är din startpunkt. Utforska de grundläggande principerna för att interagera med ChatGPT och upptäck hur du kan använda denna teknologi för att lösa problem, generera kreativa idéer och förbättra produktiviteten.
 Lär dig att formulera tydliga och relevanta frågor, tolka svar och anpassa dialogen för att uppnå dina mål. Med denna input i ryggen kommer du snabbt att känna dig trygg i att kommunicera med ChatGPT och dra nytta av dess potential

 Chat GPT, OpenAI, Artificial intelligence 
Specialist: Anton Lang

Inriktning:  Tips och Råd


bottom of page