top of page

Skydd mot digitala attacker!

En snabbanalys av er digitala säkerhet.

  • 45 min

Beskrivning av tjänsten

Hur väl står du dig mot eventuella attacker och virus? Vanligast idag är så kallade gisslanvirus som helt enkelt låser och krypterar dina filer. Målet får förövaren är att du ska betala en summa för att kunna dekryptera och få åtkomst till filerna igen. Betalning är dock ingen garanti för att filerna återfås. Dock garanterar det att denna typ av kriminalitet fortsätter. Genom en analys av dina förutsättningar kan vi minska risken samt stärka ditt skydd mot gisslanvirus. Vi kan dessutom förbereda dig så väl att vid en attack är du snabbt tillbaka i drift efter kort tid. Digital Säkerhet. Proaktivitet. IT: Tips och råd. Specialist Mikael Henningsson


bottom of page