top of page

Cia Heldtander Färnlöf

• Arkitekt • fd bygglovsbyråkrat • bygglovsnörd•

Cia Heldtander Färnlöf
Vector_peach.png

Arkitekt- som inte ritar hus. Före detta bygglovsarkitekt, bygglovschef och vd på arkitektbyrå. Driver nu egen firma med fokus på rådgivning kring bygglov och ritande av planbesked och detaljplaner. Navigerar bekvämt i plan-och bygglagens paragrafdjungel. Stor erfarenhet av detaljplaner, bygglov och förhandsbesked.

Överklagar bygglov och bringar klarhet i bygglovsprocessen, på ett begripligt sätt.

Träffas genom följande Inputs

Logo_peach.png

Behöver du söka bygglov?

Logo_peach.png

Bygglov eller förhandsbesked?

Logo_peach.png

Varför finns detaljplaner?

bottom of page