top of page

Lisen Kebbe

• Leg psykolog • Processledare • Samtalare •

Lisen Kebbe
Vector_peach.png

Sedan många år konsult i eget företag tillsammans med Sven Sandström där uppdragen ofta handlar om teambuilding, framtidsplanering och konflikthantering i arbetsgrupper. Tidigare arbetat inom såväl vuxen- som barnpsykiatrin.

Disputerade 2011 med avhandlingen ”Keep the conversation going” om samtal inför och under generationsskiften. Dessa konversationer är nu ett av benen i företaget i kombination samtal och handledning med personer och grupper i utsatta situationer. Utbildar sig för närvarande i traumabehandling.

Träffas genom följande Inputs

Logo_peach.png

Prata konflikt-hantering med Lisen

Logo_peach.png

Hur får du gruppen trygg?

Logo_peach.png

Lisen är vass på generationsskiften!

bottom of page