top of page

Nya skatter och regler 2022

Uppdaterat: 12 okt. 2022

Skattereduktion för inventarie införskaffad under 2021

Du som har ett företag som drivs som en fysisk eller juridisk person och under 2021 införskaffat dig en inventarie kan i samband med bokslut få en skattereduktion för detta. Förutsättningen för en skattereduktion är att inventarien är köpt under 2021 och att du haft inkomst i din näringsverksamhet. Detta är ett led i regeringens strategi för att stötta företagandet under pandemin.

Skattereduktionen du kan få uppgår till 3,9% av anskaffningsvärdet för de inventarier som införskaffats under 2021. Skatteavdraget görs i samband med att du bokför värdeminskningen på inventarien i bokslutet.

Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

I den budget som riksdagen röstade igenom för 2022 förstärks den skattereduktion som finns för sjuk- och aktivitetsersättning. I grund och botten kommer ändringen fungera som så att principen för hur ersättningen skall beräknas ändras på, och beräkningen kommer motsvara hur jobbskatteavdraget beräknas. Vad betyder det? Jo, att du som har sjukersättning och/eller aktivitetsersättning kommer få en skattesänkning på cirka 10 000 kronor per år.

Reklamskatten försvinner

När vi går in i 2022 avskaffas lagen om skatt på annonser och reklam från 1972. Lagen har varit uppe för diskussion i flera omgångar och successivt avvecklats. Men 2022 sätts alltså spiken i kistan för den. Det innebär att du som tidigare har behövt betala punktskatt på reklam inte längre behöver göra detta.

Enklare regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Från och med 2022 skall vissa tillfälliga anställningar och även uppdrag på annan ort jämställas med tjänsteresor. Det innebär att du i dessa fall kan göra avdrag för ökade levnadskostnader. Detta gäller när du arbetar högst en månad vid anställning på annan ort, och avståndet mellan ditt hem och arbetsplatsen är minst 50 kilometer.

Det innebär att du som arbetstagare inte skall beskattas som tidigare, och för arbetsgivare innebär det att de inte behöver betala arbetsgivaravgifter för kostnadsersättningen.

Skattelättnad för cykelförmån

Inför 2022 kommer det nya regler för hur beskattningen sker om du har en cykelförmån i ditt företag. Tidigare har hela marknadsvärdet på cykeln varit det belopp förmånsbeskattningen grundar sig på. I och med lagförändringen kommer dock ett värde på upp till 3 000 kr vara skattefritt, och beskattningen kommer endast ske på den del som överstiger 3 000 kr.

För att du skall kunna använda dig av den här regeln behöver hela personalstyrkan på arbetsplatsen blir erbjuden förmånen, och det gäller såväl trampcyklar som elcyklar.

Höjt grundavdrag för personer över 65

Det så kallade grundavdraget höjs för personer över 65 år. Det innebär att personer över 65 år beskattas på en lägre del av sin inkomst om de väljer att arbeta efter 65. Att grundavdraget höjs innebär en skattelättnad i form av att den beskattningsbara inkomsten sänks genom grundavdragets höjning.
10 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page