top of page

Vad gör du om tillgången på el och drivmedel är begränsad?


MSB har tagit fram ett stöd för bortfall av energi. Den huvudsakliga målgruppen är samhällsviktig verksamhet, men stödet går utmärkt att använda för alla typer av verksamheter. Det handlar om att:

  • Identifiera vad som är viktigast att upprätthålla när förutsättningarna inte är som vanligt.

  • Avgränsa till en lägre möjlig ambitionsnivå.

  • Prioritera inom avgränsningen.


Frågorna är bra att använda som ett tankestöd på det sätt som passar just dig och din verksamhet. Det lönar sig att göra jobbet nu, inte sen.


Här ser du stödet i sin helhet: https://rib.msb.se/filer/pdf/30131.pdf
20 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya LAS-regler

Comments


bottom of page